FAALİYETLERİMİZ

Hiç kuşkusuz sektörümüze çeki düzen vermek; çağdaş teknolojiyi kullanan, alt yapısı sağlam, gerekli hukuki yapıya sahip, dünya normlarında standartlara kavuşmuş ve hakkettiği yeri almasını sağlamak, her şeyden önce yıllarını bu mesleğe vermiş, geçimini yine bu alandan sağlayanlara düşmektedir.

Yıllardır Resmi bir Statüsü ve tanımı olmayan mesleğimiz 21.06.2001 yılında odamızın kurulmasıyla bu sıkıntıyı aşma yolunda büyük bir adım atmıştır.Göreve geldiğimiz bu süre içerisinde odamız yetkili organları yoğun bir tempo ile çalışmış ve aşağıda belirtilen faaliyetleri gerçekleştirmiştir. 
 
Üyelerimizin camlarına asmak üzere bir stıcker yaptırılmıştır. 
 
Odamızın kuruluşu ile meslektaşlarımızın uymakla zorunlu olduğu mesleki kararlar tespit edilmiştir.
 
Odamız üyelerinin haklarını koruyabilmek için 4 farklı sözleşme bastırılmıştır.
 
 
Odamızın kuruluşu ile meslektaşlarımızın işyerlerinde bulundurma ve uymakla zorunlu olduğu genel kurallar ve fiyat tarifesi hazırlanmış ve dağıtılmıştır. 
 
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile protokol yapılarak 86 saat ders verilmiş ve meslektaşlarımızın bilgi ve belge sahibi olması sağlanmıştır.
 
Özel bir banka ile protokol imzalanmış ve hem müşterilerimizin hem de meslektaşlarımızın kazançlı çıkması sağlanmıştır. Bu çalışmamız Türkiye’deki diğer meslek odalarımıza da örnek olmuştur. 
 
Mesleğimize standart getirilmiş ve bürolarımızın ortam özellikleri değiştirilmiş, bilgisayar, yazıcı ve fax gibi elektronik cihazlar şart koşulmuştur.
 
Odamız bünyesinde oluşturulan İşyeri Denetleme ve Danışmalık Gruplarınca denetlemeler yapılmakta sizlerden gelen şikayetler çözüme kavuşturulmaktadır.
 
İlimizde yayınlanmakta olan bir gazete ile görüşülerek emlakçılar için özel sayfa yaptırılmıştır. Yine başka bir gazetede ile de protokol imzalanmış ve emlak ilanlarımızın ücretsiz yayınlatılma imkanı elde edilmiştir. 
 
Anadolu hastanesi ile görüşülerek üyelerimize indirim kartı çıkartılmış ve siz değerli meslektaşlarımızın indirimli sağlık hizmeti almaları sağlanmıştır. 
 
Meslektaşlarımızı onure edebilmek için tapu dairelerinin içerisinde emlak komisyoncuları bekleme salonu yaptırılarak içerisi odamız tarafından dizayn edilerek hizmetinize sunulmuştur. 
Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerinin borç sorgulama birimleri tapu binasına getirtilerek işlemlerin aynı bina içinde daha hızlı yapılması sağlanmıştır. 
 
Meslektaşlarımızın işlemlerinin daha kolaya indire bilmek için halk bankası ile görüşülerek bankanın şubesi tapunun içine alınmış böylelikle tek bir bina içerisinde harçların, belediyelerin ve tapu işlemlerinin yapılma kolaylığı elde edilmiştir. 
 
Teknolojiye uyum sağlamak için odamıza havuz sistemi içeren bir web sitesi hazırlatılmış ve faaliyete geçirilmiştir. 
 
Odamızın Kuruluşu İle Meslektaşlarımızın Uymakla Zorunlu Olduğu Mesleki Kararlar Tespit Edilmiştir. Tespit Edilen Bu Kararlarla Mesleğimize İlk Defa Bir Resmi Tanım Getirilmiş, Alınan Diğer Kararlarla da Meslektaşlarımızın Kanuni Boşluklar Nedeni İle Muallakta Kalan Bir Çok Uygulama Ve İşlevleri İle Hak Ve Çıkarlarını Koruyucu Uyulması Zorunlu Hükümler Getirilmiştir.

Göreve Gelmemiz Akabinde Mecliste Bir Avukatlık Yasa Tasarısının Görüşüldüğü Ve Emlakçıların Elindeki Yetkilerin Avukatlara Devredilmesi İle İlgili Bir Madde Konulmuştur. Bunun Üzerine Türkiye’deki Tüm Odalar Ve Dernekler Ankara’ya Çağrılmış Ve Yasayla İlgili Ortak Tavır Alınmıştır. 
 
Odamız Bünyesinde Oluşturulan İşyeri Denetleme Ve Danışmanlık Guruplarınca Denetlemeler Yapılmakta Sizlerden Gelen Şikayetler Çözüme Kavuşturulmaktadır. 
 
TSE İle Odamız Bir Meslek Standardı Çalışması Yapmış Ve Sonuçlandırmıştır. Bu Standart Ülkemizdeki Tüm Emlakçıları Kapsamakta Ve Bu Standardın Zorunlu Hale Getirilmesi Araştırma Ve Çalışmalar yapılmış Diğer oda ve derneklerle yapılan toplantı sonucunda bu standardın Zorunlu Standart haline getirilmesi karara bağlanmış ve gerekli müracaatlar yapılarak sonucu beklenmektedir.Mesleğimiz İle İlgili Meslek Kanunumuzun gecikmesi Halinde kanunumuzun temelini oluşturan bu Zorunlu Standardın Geçerlilik kazanması İle Mesleki Çalışma Usul Ve Şartlarımızda ve ofislerimizde ciddi düzenlemeler getirecektir. 
 
Mesleğimizin 3308 Sayılı Çıraklık Yasası Kapsamına Alınması İçin Çalışmalar Başlatılmış Olup Hali hazırdaki Çırak, Kalfa, Usta Kavramlarının Şoförlerde Olduğu Şekilde Mesleğimize Ve Üyelerimize Uyarlanması İçin Çalışılmaktadır. 
 
Odamıza vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız tarafından iletilen her yazılı şikayetin üzerine hassasiyetle gidilerek gerekli işlemler yapılmakta ve yapılan şikayetler tamamen odamız tarafından gizli tutulmaktadır.
 
Odamızda üyelerimize ve vatandaşlarımıza yardımcı olunması amacı ile her gün bir yönetim kurulu üyemiz mutlaka oda merkezinde bulunmaktadır. 
 
Çalışmaları ve raportörlüğü tarafımızca yapılan uzun uğraşlar verdiğimiz ve yasaya önemli bir dayanak teşkil edeceğini düşündüğümüz Bir çok Kurumun ve ilgililerce MESLESTE BİR DEVRİM OLARAK TANIMLANAN Emlak Komisyonculuğu Zorunlu Standardı TS-11 816 -8 Temmuz 2003 tarihli 25162 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
Meslek Odamızın logosu Ülke genelinde aynı logo nun kullanılması amacı ile alınan kararlar çerçevesinde yeni bir logo hazırlanarak noterden adımıza tasdik edilmiştir. Bu logo şu anda 1-2 oda dışında tüm meslek kurumlarınca benimsenmiş ve kullanılmaktadır. 
Yeni göreve gelen Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Zeki ADLI makamında ziyaret edilerek “Emlak Müşavirliği Kanun Çalışmalarının” yeniden başlatılması talebinde bulunulmuştur. Ayrıca Emlakçıların genel sıkıntıları ve Tapu dairelerinde karşılaştıkları zorluklar konusunda bilgi verilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Emlak meslek odaları ve dernekleri temsilcileri ile “Emlak Müşavirliği Meslek Kanunu” konulu bir toplantı yapılmıştır. 
 
Türkiye genelinde tüm emlak meslek odalarının ortak olarak kullanılabileceği 444 lü hat uygulamasına geçilmiştir. 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcileri ile meslek oda ve dernek temsilcilerinin katılımları ile Antalya da toplantı yapılmış ve “Emlak Müşavirliği Kanun Taslağı” hazırlanarak ortak imza altına alınmıştır.
 
Tüm Emlak Meslek Odaları ve Derneklerinin katılımları ile “Internet te yaptırılacak Emlak Portalı” konusunda toplantı düzenlenmiştir.
Odamız adına 444 4 144 nolu özel devre telefon alınmıştır. 
 
Milli Eğitim Bakanlığı ile Meslek Odamızın yaptığı yeni protokol ile “Emlak Danışmanlığı Kursu” adı altında kursların düzenlenilmesi hakkı kazalınmış ve bu çercevede yeni bir müfredat ve program hazırlanmıştır. 
 
Bayrağımıza yapılan hain saldırıyı kınama amacı ile üyelerimizle “Bayrak asalım” kampanyası düzenlenmiştir. 
 
AKBANK AŞ ile üyelerimiz vasıtası ile kullandırılacak konut kredisi hususunda bir anlaşma yapılmış ve hem üyelerimize hem de kredi kullanıcak kişilere bazı Avantajlar sağlanmıştır. 
 
Tüm belediyelere TSE Standardı hükümlerinin uygulanması ve buna göre denetimlere başlanması hususunda yazı yazıldı.
 
Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği düzenlemekte olduğumuz mesleki eğitim kurslarımız için M.E.B. ile bir ek protokol imzalanarak kurslarımızın “Emlak Danışmanlığı” adı altında düzenlenip kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlerimize “Emlak Danışmanlığı Kursu” nu tamamladıklarına dair sertifika verilmesi sağlanmış ve bu suretle mesleğimizi danışmanlık statüsünde olduğu resmi nitelik kazanmıştır.
 
Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası olarak 14.06.2005 tarihinde Akbank T.A.S Genel Müdürlüğü ile protokol yapılmış, Bu protokol kapsamın da Odamız üyelerinin yönlendirdiği müşterilerin, konut kredisi kullanimlarin da, özel faiz orani uygulanmıştır.
 
Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu olarak ilk Olağan Genel Kurul 18 Ocak 2006 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Türkiye’nin dört bir yanından gelen oda ve dernek başkanları ile delegelerin katıldığı Genel Kurul’da emlak sektöründe yaşanan sıkıntılar dile getirilmiştir, 16 oda ve 26 dernekten oluşan 80 Genel Kurul delegesinin oy kullandığı Genel Kurul’da Başkanımız Gazi ÇELİK Yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir.
Odamızın yapmış olduğu çalışmalar sonucu; Odalara Kayıtlı Olmayanlar Tapuda İşlem Yapamayacaktır
 
Doğan Gazetecilik A.Ş ye bağlı emlak.milliyet.com.tr ile TEMFED arasında 19-04-2007 tarihinde 15 Meslek Odası Başkanı ve 20 nin üzerinde Dernek Başkanı ile imzalanan protokol ile Türkiye`deki emlakçılar tek bir platform üzerinde bir araya gelmiştir.

Anadolu Üniversitesi, “Emlak Ve Emlak Yönetimi Bölümü ” Açılmış ve İlk Mezunları Vermiştir.

FAALİYETLERİMİZ